Mapa serwisu   Poczta      
 
 
Jak się ubezpieczyć
Wniosek o wydanie ubezpieczenia - TWOJEJ KARTY PRZESTWORZA
Warunki ubezpieczenia TWOJA KARTA PRZESTWORZA
Pytania i odpowiedzi - FAQ
Opis wariantów ubezpieczenia
INFO O KARTACH CORIS -
"Idealne" ubezpieczenie
 
 INFO O KARTACH CORIS - Informacja o możliwości ubezpieczenia rodzin członków

Szanowni Państwo,

 

Firma Ubezpieczeniowa CORIS w ramach współpracy zaproponowała możliwość przystąpienia do ubezpieczenia rodzin członków na warunkach określonych poniżej. 

 

Twoja Karta Podróże to roczna karta ubezpieczeniowa

• szeroki przedział wiekowy odbiorców karty (6-60 lat)

• ubezpieczenie od kosztów leczenia wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych za granicą

• zapewniona ochrona podczas wykonywania pracy (również fizycznej)

• bezgotówkowe rozliczenia kosztów medycznych

• w wersji podstawowej amatorskie uprawianie sportów np.: narciarstwo, windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo – bez dodatkowych dopłat

• koszty rehabilitacji na terenie RP

• całodobowa pomoc w podróży ( Centrum Pomocy)

·  serwis Concierge

 

Program podzielono na pakiety ubezpieczeniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb. W podróżach i wyjazdach  zagranicznych ochronę zapewnia Twoja Karta Podróże, dostępna w trzech wariantach: Classic, Student i Sport.

TWOJA KARTA PODRÓŻE CLASSIC – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA  przeznaczona dla wszystkich osób w wieku 29-60 lat. Ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas podróży za granicą (z wyłączeniem USA i Kanady  - jednak istnieje możliwość zakupienia rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na terenie tych Państw) w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także wykonywania pracy biurowej i fizycznej.

 

TWOJA KARTA PODRÓŻE STUDENT – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA  adresowana do dzieci i młodzieży w wieku 6-28 lat. Ubezpieczenie tak jak w przypadku karty Classic zapewnia ochronę podczas podróży za granicą w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także wykonywania pracy biurowej i fizycznej. Ponad to ubezpieczenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach sportowych w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole lub uczelni oraz praktyki zawodowe wskazane przez szkołę lub uczelnię. Również w tym wariancie karty istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia o USA i Kanadę, a także dodatkowo o NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) na terenie Polski.

TWOJA KARTA PODRÓŻE SPORT – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA obejmuje wszystkich od 6 do 60 roku życia. Ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas podróży za granicą (z wyłączeniem USA i Kanady) w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz wykonywania pracy biurowej i fizycznej a dodatkowo podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych.

Twoja Karta Podróże to wysokie sumy ubezpieczenia:

-  Koszty Leczenia – 260 000 PLN

- NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – 15 000 PLN

- KPR (Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski) – 500 PLN

- OC (Odpowiedzialność Cywilna) – 100 000 PLN

 

W ramach programu ubezpieczeniowego, przewidziano także karty dla osób potrzebujących ochrony jedynie na terenie Polski. Występują one pod nazwą Twoja Karta Polska i są dostępne w wariantach Classic i Student. 

TWOJA KARTA POLSKA CLASSIC - ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA przeznaczona dla wszystkich osób w wieku 29-60 lat. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w życiu prywatnym na terenie RP podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także w trakcie wykonywania  pracy biurowej i fizycznej. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia  wersji POLSKA SPORT, która obejmuje sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne.

TWOJA KARTA POLSKA STUDENT – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA adresowana do dzieci i młodzieży w wieku 6-28 lat. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w życiu prywatnym na terenie RP podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także w trakcie wykonywania  pracy biurowej i fizycznej. Ponad to ubezpieczenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach sportowych w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole lub uczelni oraz praktyki zawodowe wskazane przez szkołę lub uczelnię.  Również w tym wariancie dodatkowo istnieje możliwość dokupienia  wersji POLSKA SPORT, która obejmuje sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne.

Sumy Ubezpieczenia  - Twoja Karta Polska

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) - 20 000 zł

KR (koszty ratownictwa) - 5 000 zł

KPR (koszty rehabilitacji na terenie RP) - 500 zł

OC (odpowiedzialność cywilna) - 60 000 zł

 

 CENY KART

 

TWOJA KARTA PODRÓŻE CLASSIC

+ rozszerzenie o wyjazdy do USA i Kanady

120 PLN

+ 190 PLN

TWOJA KARTA PODRÓŻE STUDENT

+ rozszerzenie o wyjazdy do USA i Kanady

+ rozszerzenie o NNW na terenie Polski

65 PLN

+ 100 PLN

+ 15 PLN

TWOJA KARTA PODRÓŻE SPORT

180 PLN

TWOJA KARTA POLSKA CLASSIC

+ rozszerzenie POLSKA SPORT

62 PLN

+ 95 PLN

TWOJA KARTA POLSKA STUDENT

+ rozszerzenie POLSKA SPORT

45 PLN

+ 95 PLN

 

Warunki ubezpieczenia EUROPA pobierz plik

Warunki ubezpieczenia Polska pobierz plik

Wniosek TWOJA KARTA pobierz plik

 

Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres e-mail: agata.szczapa@coris.pl

Ubezpieczenie ważne jest przez 365 dni i rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu przelewu.

Po dokonaniu powyższych czynności CORIS przygotuje kartę oraz certyfikat ubezpieczenia i prześle na adres wskazany we wniosku.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

 

 


wersja do druku

 
 AEROKLUB  POLSKI
   
 
 PAŻP
   
 
 MODELARSTWO
   
 
 SAMOLOTY
   
 
 SZYBOWCE
   
 
 SPADOCHRONY
   
 
 BALONY
   
 
 AKROBACJA
   
 
 PARALOTNIE
   
 
 MIKROLOTY
   
 
 LOTNIE
   
 
 OPP
   
     
 
CSS Leszno
   
 
GSS Żar
   
 
GOBL-L Wrocław
   
Partner Wspierający
Test GNSS w Pyrzowicach

do góry
Jak się ubezpieczyć | Wniosek o wydanie ubezpieczenia - TWOJEJ KARTY PRZESTWORZA | Warunki ubezpieczenia TWOJA KARTA PRZESTWORZA | Pytania i odpowiedzi - FAQ | Opis wariantów ubezpieczenia | INFO O KARTACH CORIS - | "Idealne" ubezpieczenie